Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start GPW

GPW

Drukuj

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Miejską Policji program prewencyjny „Grupy Prewencyjnego Wsparcia Szkół”, realizowany od października 1999 roku, dobiegł końca. W porozumieniu z Radą Rodziców podjęliśmy decyzję, że nadal, we współpracy z Policją i Strażą Miejską, będziemy kontynuować działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły, w oparciu o metody wypracowane przez lata.

Kim jesteśmy?

TO ZESPÓŁ OSÓB DZIAŁAJACYCHY W ZS NR 11, DLA KTÓRYCH NAJWAŻNIEJSZE JEST:

 • Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole
 • Ograniczenie przemocy
 • Zapobieganie wypadkom dzieci i młodzieży
 • Przekazywanie wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem drogowym, odpowiedzialnością prawną, konsekwencjami przemocy
 • Promowanie zachowań społecznie akceptowanych
 • Popularyzacja sportu i zajęć dodatkowych na terenie szkoły i poza nią
 • Wolontariat szkolny
 • Przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci internetowej

Co robimy?

 • Spotkania z policjantem na temat: „Bezpieczna droga do szkoły oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia” oraz „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 • Spotkanie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 • Dzień Przeciw Przemocy – Szkolny Konkurs „Nasz głos w sprawie bezpieczeństwa” dla uczniów klas 4–6 szkoły Podstawowej.
 • Międzyszkolny Konkurs „Nasz głos w sprawie bezpieczeństwa” dla uczniów klas 1–2 Gimnazjum z udziałem sąsiadujących szkół
 • Realizacja zajęć z zakresu „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Przeprowadzenie egzaminu na Kartę Rowerową
 • Wolontariat szkolny – szerzenie idei wolontariatu, pomoc w nauce uczniom z klas młodszych potrzebującym wsparcia w nauce.
 • Szkolenia dla młodzieży – wolontariuszy, uczniów Gimnazjum nt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • Szkolenie dla nauczycieli klas 1–3 SP – „Uczymy ratować” realizacja programu z uczniami klas 1–3
 • Kampania edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu dzieci w Internecie „Dziecko w sieci” – realizacja zajęć z uczniami
 • Propagowanie zajęć sportowych realizowanych na terenie ZS nr 11 i poza szkołą.
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą