Zespół Szkół Nr 11

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O szkole Co nas wyróżnia

Co nas wyróżnia

Drukuj

Zespół Szkół nr 11 przy ul. Grochowej 36 - 38 jest największą placówką integracyjną na terenie Wrocławia. Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach, połączonych nowo dobudowanym łącznikiem. Oba budynki wyposażone są w windy, które umożliwiają swobodne poruszanie się po szkole uczniom z dysfunkcją narządu ruchu.

Szkoła pracuje w oparciu o autorski program „Integracja przez arteterapię”, którego autorem jest  Anna Regner. Program obejmuje zajęcia psychoedukacji, plastykoterapii oraz muzykoterapii w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

W oddziałach integracyjnych zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Na poziomie klas I – III SP nauczycielem wspomagającym jest pedagog specjalny, a w klasach gimnazjalnych – nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

Pedagog specjalny uczestniczy w większości zajęć edukacyjnych razem z nauczycielem wiodącym, wspomagając przede wszystkim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest on jednak otwarty na potrzeby wszystkich uczniów w klasie i wspiera ich, jeśli tego potrzebują. Pedagog prowadzi z uczniami niepełnosprawnymi również dodatkowe zajęcia rewalidacyjne. Na zajęciach w klasach gimnazjalnych też jest zwykle dwóch nauczycieli, ale nauczyciele wspomagający zmieniają się – w zależności od przedmiotu.

Klasy integracyjne są mało liczne: uczy się w nich 15–20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z dysfunkcjami. Podstawą przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. Zakłada się, że do klas integracyjnych powinny być przyjmowane również dzieci szczególnie uzdolnione, bo mało liczne zespoły klasowe i obecność dwóch nauczycieli pozwala na indywidualizację procesu nauczania. Zgodnie z przepisami, na kolejnych poziomach kształcenia uczniowie klas integracyjnych – w odróżnieniu od uczniów klas otwartych – dzieleni są na grupy: na zajęciach wychowania fizycznego, języków obcych oraz informatyki. Stwarza to komfortowe warunki nauki.

Uczniowie mogą korzystać na terenie szkoły z różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez zatrudnionych w szkole specjalistów: pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów oraz nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem w zakresie odpowiednich form terapii. Uczniowie mają możliwość rozpoznawać i rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień oraz liczne koła zainteresowań: sportowe, językowe, przedmiotowe, szachy, taneczne, teatralne oraz inne.

Nasi uczniowie uczą się, że różnice między ludźmi stanowią czynnik wzbogacający kontakty. Pomagają sobie, bo są koleżankami i kolegami z klasy. Razem spędzają czas na zajęciach szkolnych, razem chodzą na wycieczki, razem bawią się na imprezach szkolnych. Każdy uczeń jest ważną osobą w klasie, ma coś do zaoferowania innym. Nauczyciele starają się stworzyć warunki, aby mogli osiągać sukcesy, żeby dobrze się czuli w szkole, żeby byli dla siebie życzliwi.

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą